fbpx

Deep Technology sp. z o.o. | ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa | Polska

machine learning

Machine learning

Korzystanie ze strategii opartych o sztuczną inteligencję (AI) cieszą się wynikami o 5% lepszymi od organizacji, które nie podejmują żadnych działań w tym obszarze – tak wskazują badania Microsoft. Dzięki wdrażaniu machine learning, przedsiębiorstwa radzą sobie lepiej zarówno z produktywnością, jak i z osiąganiem ustalonych celów biznesowych.

Szkolenia machine learning – dlaczego Twoja firma tego potrzebuje?

Uczenie maszynowe (machine learning) przydaje się w zakresie zdobywania istotnych dla firm danych. Wystarczy, że zostanie wdrożone poprawnie i profesjonalnie. Ułatwi to rozwiązanie rozmaitych problemów biznesowych oraz przewidywanie potencjalnych zachowań klientów. Pośród największych przedsiębiorstw, którze wdrożyły architekturę sztucznych inteligencji, znajdują się sami przodownicy w swoich branżach – Google, Amazon czy Microsoft. To jednoznacznie świadczy o potędze, jaką niesie ze sobą AI.
Chociaż jeszcze wiele lat temu było to jedynie mrzonką fanów fantastyki naukowej, obecnie uczenie maszynowe pozwala na nieustanne ulepszanie się bez ciągłego programowania. W ramach działalności firmy Deep Technology rozwijamy metody sztucznej inteligencji. Przede wszystkim tworzymy, programy komputerowe, które korzystają z dostępu do danych. Następnie zaczynają samodzielnie się uczyć, usprawniając produkty czy usługi oferowane przez Twoją firmę. Machine learning wpływa na obliczanie znacznej ilości danych, zbieranie metryk i opracowuje złożone, inteligentne algorytmy wykonujące skomplikowane zadania.

 Sztuczne sieci neuronowe, a machine learning

Nazwa ta nawiązuje do ludzkiego mózgu, który potrafi przetwarzać ogromne ilości informacji. Co ciekawe, AI pozwala robić to o wiele wydajniej dążąc jednocześnie do tego, aby robić to tak samo naturalnie jak istota ludzka. I chociaż nadal są trudności w nauczeniu maszyny ludzkiego myślenia, to jednak postęp technologii pozwolił na wykorzystanie mocy AI w skuteczniejszym prowadzeniu i rozwoju biznesu. W kontekście machine learning, wdrożone przez nas systemy, podobnie jak człowiek się uczy na błędach. Tak samo i one na podstawie nowych danych ulepszają się same.

Korzyści wynikające z szkolenia i wykorzystywania systemów machine learning dla Twojego biznesu

Przewidywanie –  to słowo klucz w prowadzeniu biznesu. Przewiduje się wartość danego klienta, jego umieszczenie w segmentacji, a także jego zachowania zakupowe. Są to największe wyzwania dzisiejszych marketerów, jak również większości przedsiębiorstw. Machine learning, wykorzystując sztuczne sieci neuronowe, pomoże Twojej firmie przewidywać wzorce zakupowe. Oprócz tego zautomatyzuje wysyłanie dopasowanych ofert bazując na historii przeglądania oraz zakupów. Doskonale sprawdza się w działaniach remarketingowych. Uczenie maszynowe usprawni także pracę firm produkcyjnych. Zamiast drogich działań naprawczych i konserwacyjnych można skorzystać z danych historycznych.

Machine learning w działaniu sklepów

Szkolenie z uczenia maszynowego, jak i wdrożenie tego systemu, pozwala ułatwić pracę sklepów internetowych poprzez automatyzację grupowania asortymentu czy tworzenie rekomendacji produktów. Tym samym zwiększa się niezwykle istotna satysfakcja zakupowa klientów. Za pomocą algorytmów sztucznych sieci neuronowych usprawnimy także analizę finansową firmy, poprawimy bezpieczeństwo cybernetyczne i opracujemy rozpoznawanie obrazów dla rozmaitych branż.

Wprowadzimy nowoczesność do Twojej organizacji

Z przyjemnością zbudujemy dowolny model przy użyciu techniki machine learning, a dodatkowo przeszkolimy z jego korzystania Twoich pracowników! Już na etapie trenowania, opracujemy model bazując na zbiorze danych trenujących, by jak najlepiej odwzorować zjawisko. W fazie predykcji natomiast zajmiemy się odpytywaniem dla nowych próbek testujących.

Korzystamy z zaawansowanych technik uczenia maszynowego. Należą do nich: sztuczne sieci neuronowe, klasteryzacja, regresja liniowa i logistyczna, drzewa decyzyjne, oceny modeli przez walidację i wiele, wiele innych. Powierz nam nauczanie maszynowe Twojej firmy i zostaw konkurencje daleko w tyle!

sieci neuronowe

klasteryzacja: k-means, meanshift, łączenie hierarchicze

Maszyna wektorów wspierających (SVM)

Regresja logistyczna: binarna, wieloklasowa

Regresja liniowa

algorytm k najbliższych sąsiadów (k-NN)

drzewa decyzyjne (decision trees) i lasy losowe (random forests)

ocena modelu: walidacja krzyżowa, współczynniki oceny

redukcja wymiarowości za pomocą wyboru cech

redukcja wymiarowości za pomocą wyodrebniania cech

maszyny wzmacniane gradientowo

fuzje klasyfikatorów (ensemble methods, bagging)

wzmacnianie (boosting): Adaboost